Työnohjaus

Tarjoan yksilö- ja ryhmätyönohjausta musiikkiterapeuteille, tanssi-liiketerapeuteille, taideterapeuteille, psykoterapeuteille sekä muille ihmissuhde- ja auttamistyössä työskenteleville henkilöille.

Kokemusta musiikkiterapeuttina minulla on vuodesta 1995 alkaen, musiikkiterapian kouluttajana ja työnohjaajana olen toiminut vuodesta 1998 alkaen.

Työnohjauksessa pyritään lähinnä jäsentävien keskustelujen avulla saamaan omaan työskentelyyn lisää näkökulmia ja ymmärrystä, jolloin työskentelyedellytykset ja työssä jaksaminen paranevat. Keskustelujen lisäksi voidaan käyttää myös musiikkiterapeuttisia ja muita luovia menetelmiä.

Työnohjaus voidaan toteuttaa joko omissa tiloissani Lapualla tai Vaasassa tai ohjattavan (asiakkaan) tiloissa.

Työnohjaajakoulutus Jyväskylän yliopistossa v. 1993-1996  (20ov)

Työnohjauksen viitekehys: kognitiivis – psykodynaaminen

Lisätietoa työnohjauksesta: https://fi.wikipedia.org/wiki/Työnohjaus


© 2016 08 RJ/MJ