Mitä musiikkiterapia on?

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikkia käytetään vuorovaikutuksen välineenä. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu kaikenikäisille. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehitysvammaisten kuntoutus. Uudempia käyttöalueita ovat esimerkiksi kommunikaatiohäiriöt, neurologiset ongelmat, päihteisiin, työuupumukseen ja kipuun liittyvät ongelmat.

Musiikkiterapian menetelmistä
Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikki on väline, ei itsetarkoitus. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysio- tai vibroakustinen hoito. Musiikin käyttö tarjoaa mahdollisuuksia aktivoida alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa. Sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeitakin asioita turvallisesti, symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa aikaan ulkoista ja sisäistä vuorovaikutusta, esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia. Sen avulla voidaan stimuloida tai rauhoittaa. Musiikkia käytetään hyväksi myös kivun hoidossa. Katso lisätietoa fysioakustisesta menetelmästä Riitta Jukkolan artikkelista.

Missä terapeutit toimivat?
Musiikkiterapeutteja työskentelee esimerkiksi erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, kehitysvammalaitoksissa, kouluissa, vanhustenhoidossa ja vankiloissa. Musiikkiterapeutin toimia on suhteellisen vähän, joten suuri osa musiikkiterapeuteista toimii yksityisinä palveluntuottajina. Musiikkiterapeuttien tarjoamia palveluita ja erilaisia musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita selventää Musiikkiterapiapalvelut-esite.

Miten musiikkiterapiaan pääsee?
Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, yksityislääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen edellyttää yleensä lääkärin lähetettä. Erikoissairaanhoidon yhteydessä asiakkaan terapiakustannukset ovat lähinnä nimelliset. Yksityispuolella terapiapalvelun maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille ja nuorille aikuisille sekä psykoterapeuttisena kuntoutuksena 16-25 -vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Koulutus

Musiikkiterapeutiksi voi kouluttautua joko Jyväskylässä tai Tampereella Eino Roiha –instituutin järjestämissä, kolmivuotisissa koulutuksissa.
Seuraava koulutus alkaa Jyväskylässä v. 2017 ja Tampereella v. 2019.
Lisätietoa koulutuksista Eino Roiha –instituutin sivuilla.

Lisätietoja

Linkki Kelan kautta haettaviin kuntoutuspalveluihin
        1. vaativa lääkinnällinen kuntoutus
        2. kuntoutuspsykoterapia

Lähde: Suomen musiikkiterapiayhdistys ry
        www.musiikkiterapia.net

© 2016 08 RJ/MJ